Chuyển đổi kỹ thuật số

Số hóa trong ngành tài nguyên môi trường

Phát triển bền vững là mối quan tâm và là thách thức của các xã hội hiện đại. Kể cả ở các nước đang phát triển và đã phát triển. Quản trị tốt là điều cốt yếu để quản lý hiệu quả tất cả các loại tài nguyên. Có thể kể đến cả tài nguyên thiên nhiên. Có thể là động lực chính dẫn đến những thay đổi trong các chíXem thêm …