Tổng tài sản của thị trường bảo hiểm tăng mạnh đầu năm 2021

Tài sản của thị trường bảo hiểm tăng mạnh đầu 2021

Đại dịch Covid-19 xảy đến khiến hầu hết các ngành trên thế giới bị ảnh hường. Thị trường bảo hiểm toàn cầu cũng chịu thiệt hại không kém. Theo Deloitte, chuỗi tăng trưởng trong suốt 10 năm qua của lĩnh vực bảo hiểm (CAGR ~3,3%) bị đứt gãy.Trong bối cảnh nhiều lĩnh vực đang phải chống đỡ trước rất nhiều tác động tiêu Xem thêm …