HSBC Việt Nam

HSBC phát hành 600 tỷ Đồng trái phiếu với kỳ hạn 3 năm

HSBC là một trong những tổ chức tài chính lớn tại Anh. Vào thị trường Việt Nam từ năm 1970, HSBC hiện là đối tác lớn của nhiều tổ chức tài chính, bảo hiểm tại Việt Nam như Techcombank, Bảo hiểm Bảo Việt. HSBC hiện là tổ chức tài chính quốc tế có cổ phần nhiều nhất tại ngân hàng Techcombank. Hiện HSBC đang hoạt động cung cấp Xem thêm …