Thành phố xanh Đà Nẵng

Đà Nẵng xây dựng Thành phố Môi Trường với vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng

Kinh tế – Đầu tư Thị trường

Đà Nẵng là được mệnh danh là thành phố xanh của Việt Nam. Chính quyền tại nơi đây luôn quan tâm đến sinh thái môi trường là hàng đầu, và là mục tiêu lâu dài phát triển. Vì thế Đà Nẵng còn được đánh là thành phố xanh đáng sống nhất ở Việt Nam. Đây cũng chính là tiêu điểm thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Để củng cố quan điểm bảo vệ môi trường của mình, Đã Nẵng đã chi 15.000 tỷ đồng để thực hiện đề án Thành Phố Môi Trường. Và đề án này đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường đánh giá cao. Bởi đây là địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng một mẫu về thành phố môi trường.

Đà Nẵng đầu tư đề án xây dựng Thành Phố môi trường

Với quan điểm bảo vệ môi trường tạo nền tảng xây dựng thành phố sinh thái. Đà Nẵng đầu tư 15.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2030 để thực hiện Đề án Thành phố môi trường. Ngày 19/4, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin về Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, UBND Thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030. Đánh dấu bước đột quá quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Và phát triển bền vững của thành phố. Phù hợp với tinh thần Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được Quốc hội ban hành.

Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030 được triển khai trên quan điểm, bảo vệ môi trường làm nền tảng xây dựng thành phố sinh thái, là nhiệm vụ được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết sách; phát triển hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng quy luật tự nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Đà Nẵng đầu tư đề án xây dựng Thành Phố môi trường

Kế hoạch của đề án Thành Phố Môi Trường

Với tổng kinh phí ước tính hơn 15.000 tỷ đồng, Đề án đặt ra các mục tiêu tiếp tục duy trì, nâng cao hơn nữa các tiêu chí môi trường đang có. Phấn đấu đến năm 2025, đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu của giai đoạn. Đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái. Tạo sự an toàn về sức khỏe và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư. Và cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai thực hiện đồng bộ ở 4 nhóm thành phần trọng tâm. Bao gồm phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; Cải thiện môi trường, giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Và tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, với 31 tiêu chí cụ thể.

Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030 đặt ra mục tiêu cụ thể. Là tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao hơn nữa các tiêu chí môi trường đang có. phấn đầu đến năm 2025, đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu của giai đoạn. Và có lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái…

Đề án cần đưa ra chính sách rõ ràng và sự hỗ trợ của các ngành liên quan

Ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết, các dự án về môi trường trong Đề án đã được tích hợp trong công tác quy hoạch, xây dựng, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị, hoàn thiện năng lực giám sát, xử lý và bảo vệ môi trường. Như: cấp, thoát nước, xử lý rác thải, giao thông, hệ thống quan trắc…. Do đó, việc thực hiện Đề án lần này có mục tiêu, tiêu chí hết sức rõ ràng. Mang tính hệ thống, tính khả thi cao, đảm bảo huy động tối đa các nguồn lực và lộ trình thực hiện.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, bảo vệ môi trường được lồng ghép trong các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách. Khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường. Kết hợp bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đề án cần đưa ra chính sách rõ ràng và sự hỗ trợ của các ngành liên quan

Đà Nẵng sẽ huy động các nguồn lực trong xã hội kết hợp với tăng chi ngân sách. Áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý và bồi thường thiệt hại. Người hưởng lợi từ các giá trị môi trường phải trả phí tương xứng. Tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị – xã hội, cộng đồng và người dân trong bảo vệ môi trường…

Nguồn: Dautubds.baodautu.vn