Phát Đạt huy động vốn từ phát hành trái phiếu

Phát Đạt huy động vốn 130 tỷ đồng qua trái phiếu

Chứng Khoán Trái phiếu

Sau lần lần phát hành trái phiếu hồi tháng 2 vừa rồi, Phát Đạt đã huy động được hơn 400 tỷ Đồng với kỳ hạn vay 2 năm. Số vốn huy động thông qua phát hành trái phiếu hồi tháng 2 vừa rồi sẽ được sử dụng để đầu tư các dự án bất động sản và hỗ trợ việc kinh doanh của các công ty con. Thế nhưng sau đợt phát hành trái phiếu vào ngày 6/5 vừa rồi đã giúp Phát Đạt huy động thêm 130 tỷ đồng nữa. Điều đó cho thấy doanh nghiệp này đang tận dụng rất tốt kênh huy động vốn bằng trái phiếu doanh nghiệp.

Phát Đạt phát hành trái phiếu lần 3 trong năm nay

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã Ck: PDR) vừa công bố thông tin quyết định của hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 3 năm 2021.

Theo đó, trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi. Không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Và được chuyển nhượng tự do. Mệnh giá trái phiếu 100.000 đồng/trái phiếu. Khối lượng phát hành 1.300 trái phiếu. Tổng giá trị phát hành sẽ là 130 tỷ đồng. Thời hạn 2 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất 13%/năm.

Lần phát hành trái phiếu này nhằm bổ xung cho hai lần phát hành trước.

Đây là lần thứ 3 Phát Đat phát hành trái phiếu năm nay

Được biết, mục đích PDR phát hành trái phiếu lần này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ vốn cho các dự án bất động sản của doanh nghiệp. Cụ thể là dự án Phân khu 4, Phân khu 2 và Phân khu 9; thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định. Đồng thời, tài trợ vốn cho các công ty con thực hiện dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương; dự án Hạ tầng kỹ thuật Nội bộ khu I (Khu Cổ Đại, TP. Hồ Chí Minh). Tài sản đảm bảo là cổ phiếu PDR, bảo đảm bởi bên thứ ba. Số lượng, giá trị tài sản bảo đảm, cách tính giá trị tài sản bảo đảm thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan.

Kế hoạch phát hành trái phiếu trước đó, Phát Đạt thu về gần 150 tỷ

Huy động vốn nhằm đầu tư bất động sản

Trước đó, ngày 20/04/2021, Hội đồng quản trị của Phát Đạt đã có quyết nghị về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2/2021. Theo đó, Phát Đạt có kế hoạch huy động thêm 150 tỷ đồng trái phiếu nợ. Lãi suất 13%/năm, kỳ hạn 2 năm.

Vốn huy động được dùng để tài trợ vốn cho dự án Phân khu 4, Phân khu 2 và Phân khu 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định và tài trợ vốn cho dự án trung tâm thương mại và căn hộ Bình Dương; tài trợ dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại), TP. Hồ Chí Minh. Báo cáo tài chính quý I/2021 của PDR  cho biết; doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 586 tỷ đồng. Giảm gần 7% so với cùng kỳ năm 2020. Lãi sau thuế 251 tỷ đồng; tăng gần 59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong năm nay, Phát Đạt chính thức định hình một Tập đoàn đa dạng lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là bất động sản dân dụng; Phát Đạt sẽ dựa trên năng lực phát triển dự án mở rộng kinh doanh sang mảng bất động sản công nghiệp và năng lượng tái tạo.

Nguồn: Thoibaotaichinhvietnam.vn