Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Các thông tin quan trọng

Có rất nhiều loại hình sản phẩm bảo hiểm để bạn có thể lựa chọn cho bản thân. Bạn muốn có chế độ hưu trí khi về già nhưng bạn lại không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Vậy thì bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện chính là loại bảo hiểm đáp ứng được mong muốn của bạn. Đây là loại hình bảo hiểm xã hội do Nh�Xem thêm …