Đà Nẵng thu hút nhiều vốn đầu tư FDI vào công nghệ cao

Covid -19 gây ảnh hưởng đến nhiều dự án vốn FDI tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những khu vực thu hút đầu tư vốn FDI mạnh mẽ nhất. Và vừa qua đã có rất nhiều dự án ở lĩnh vực công nghệ cao đã được cấp vốn FDI để tiến hành. Tuy nhiên những dự án này không thực hiện đúng tiến độ như dự định. Hiện nay tình hình dịch đang diễn ra căng thẳng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sXem thêm …