Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước giám sát hoạt động bán bảo hiểm qua các ngân hàng

Xử lí nghiêm các trường hợp ép khách mua bảo hiểm

Mua bảo hiểm là tự cá nhân cảm thấy cần thiết thì tham gia. Nhưng hiện nay có tình trạng một số ngân hàng, tổ chức tín dụng chèo kéo khách mua bảo hiểm. Một số khách hàng gặp khó khăn trong các thủ tục khác nếu không mua thêm bảo hiểm nhân thọ. Trước sự phản ánh về tình hình này, Bộ Tài chính đã chính thức vào cuộc. Cùng CXem thêm …