Ai được cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới từ ngày 1/4?

Người mua bảo hiểm y tế khi đi thăm khám sức khỏe cũng như chi phí mua thuốc men khám chữa bệnh sẽ được cơ quan bảo hiểm chi trả. Tùy theo từng trường hợp mà trả thay một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh. Bảo hiểm y tế tạo điều kiện cho người sử dụng không có đủ chi phí được khám và điều trị. Từ ngày 01/4/20Xem thêm …