Giới đầu cơ đua nhau giao dịch phái sinh khi thị trường thay đổi  

Giới đầu cơ đua nhau giao dịch phái sinh khi thị trường thay đổi

Những thay đổi trên thị trường chứng khoán đã khiến giới đầu cơ và nhà đầu tư cổ phiếu tích cực tham gia hoạt động giao dịch phái sinh.
Số lượng hợp đồng giao dịch phái sinh tăng cao, điều này cho thấy mức độ rủi ro thị trường tăng cao, khó có thể tìm kiếm cơ hội sinh lời từ thị trường cơ sở. Điều này đã đẩy giá Xem thêm …