Những chỉ số nào đang có ảnh hưởng đến giá vàng?

Những chỉ số nào đang có ảnh hưởng đến giá vàng?

Thế giới đang đặt mối quan tâm đến vấn đề ngăn chặn đại dịch COvid-19, điều chế vaccine và chung thay hướng đến giúp Ấn Độ thoát khỏi địa ngục Covid-19, tránh xảy ra tình trạng khủng hoảng nhân đạo. Ở lĩnh vực kinh tế, các nhà đầu tư và giới chuyên gia tài chính có mối quan tâm về đại dịch, nhưng ở một khía cạnh khácXem thêm …