chuyển đổi số

Hội thảo ASEAN về chiến lược Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Số hóa Ý tưởng

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là một cách mô tả sự xóa nhòa ranh giới giữa thế giới vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Trí tuệ nhân tạo (AI), robot, internet vạn vật (IoT), in 3D, kỹ thuật di truyền, điện toán lượng tử và các công nghệ khác kết hợp với nhau. Trong cuộc sống hiện đại tất cả sản phẩm và dịch vụ của các lĩnh vực này không thể thiếu .

Là kết quả của cơn bão công nghệ hoàn hảo này. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang mở đường cho những thay đổi mang tính chuyển đổi trong cách chúng ta sống. Và phá vỡ hoàn toàn hầu hết mọi lĩnh vực kinh doanh. Tất cả đang diễn ra với tốc độ quay cuồng chưa từng có. Và đó là lý do tại sao ASEAN thảo luận chiến lược Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đang tăng tốc

Theo Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng kinh tế. Quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đang tăng tốc trong khu vực. Tại Jakarta, ngày 27 và 29/4, các cơ quan chuyên ngành thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các bên liên quan. Đã tổ chức Hội thảo tham vấn lần thứ 2 về Chiến lược hợp nhất Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4IR) của cả khối.

chiến lược Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng kinh tế Satvinder Singh cho biết. Quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đang tăng tốc trong khu vực. Với những động lực như dân số trẻ, tầng lớp trung lưu gia tăng và ngành công nghiệp phát triển nhanh. Hiện chiếm 7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của ASEAN. Kinh tế kỹ thuật số được dự báo sẽ tiếp tục được thúc đẩy từ nhu cầu trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Nội dung hội thảo

Chìa khóa để xây dựng Chiến lược hợp nhất là đảm bảo các hoạt động cụ thể, hướng tới tương lai. Được xác định và thực hiện như một phần tiếp theo. Tập trung vào việc cung cấp môi trường pháp lý thuận lợi, thúc đẩy khả năng cạnh tranh. Và thúc đẩy hòa nhập thông qua phát triển kỹ năng và năng lực.

Hoan nghênh việc xây dựng Chiến lược hợp nhất với sự hỗ trợ của Chương trình hợp tác phát triển ASEAN – Australia giai đoạn II (AADCP II), Đại sứ Australia tại ASEAN Will Nankervis khẳng định Canberra sẵn sàng hỗ trợ thực hiện mảng công việc quan trọng này và mong muốn khám phá tiềm năng liên kết giữa tầm nhìn, chính sách và sáng kiến 4IR của ASEAN và Australia.

chuyển đổi kỹ thuật số

Tại hội thảo, các quan chức và các bên liên quan đều nhận thấy. Cần phải có các phản ứng chính sách thích hợp về 4IR trong bối cảnh. Ngày càng nhiều sáng kiến liên quan lĩnh vực này và đại dịch COVID-19. Cũng đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong khu vực. Để đạt được mục tiêu trên. Chiến lược hợp nhất 4IR sẽ nêu rõ các phương hướng và chương trình nghị sự 4IR của ASEAN. Đồng thời đóng vai trò là một trong những nền tảng xây dựng Cộng đồng sau năm 2025. Các đại biểu cũng thảo luận về dự thảo Chiến lược hợp nhất 4IR của ASEAN. Bao gồm tầm nhìn, khuôn khổ chiến lược và các ưu tiên

Hội thảo này là một phần trong quá trình tham vấn của ASEAN. Nhằm soạn thảo Chiến lược hợp nhất 4IR của khu vực. Được xác định là một trong những nhiệm vụ xuyên trụ cột. Trong vai trò Chủ tịch ASEAN của Brunei trong năm nay. Chiến lược này sẽ đóng góp vào các nỗ lực phục hồi. Cũng như khả năng thích ứng lâu dài của khu vực.

Nguồn: vtv.vn